Prietenii Predania
0

Meditații filosoficeNote pentru o filosofie inactuală

--80%
Înapoi

Descriere

Între anii 1938 - 1948, am folosit aşa-numitele „caete de însemnări," unde am trecut în ordine cronologică poesii, poeme în proză, însemnări din viaţa personală şi chiar unele eseuri de ştiinţă şi filosofie.

Datorită unor împrejurări vitrege, aceste caete în volum de 1200 pagini, au fost pierdute. Numai o parte din ele au văzut lumina tiparului. Atunci când viaţa şi-a reluat un curs normal, adică în anul 1963, am folosit aceste caete de însemnări numite „caete intime," care şi ele nu erau propriu-zis un jurnal, dar de astă dată cuprinsul lor avea un caracter mai precis, alcătuit din trei categorii formale: însemnări intime, poeme în proză şi scurte meditaţii filosofice. În primul caet al acestei noi serii, au fost reconstituite unele note, după pagini răsleţe mult mai vechi, rămase în manuscris.

În paginile de faţă, am adunat laolaltă numai meditaţiile filosofice, ordinea prezentării lor rămânând cea cronologică. Dacă prin această ordine notele pierd ca sistem, ele câştigă ca autenticitate şi prospeţime deoarece, în acest fel, exprimă mai mult din problemele puse unui om de către viaţa contemporană; le-am numit inactuale mai mult prin soluţii, nu prin tematică - pe care o credeam foarte actuală.

Ordinea cronologică nu a înlăturat complet ordinea logică - viaţa având şi ea logica ei -, deoarece ele apar continuu în grupe organice, aşa cum condiţia exterioară le impune şi cea interioară le trata. Judecate după modul cum aceste note au luat naştere, conţinutul lor poate fi numit o filosofie în act.

Alături de volumele de eseuri şi mărturisiri mai vechi, paginile de faţă sunt un material premergător unor sinteze filosofice, astăzi în lucru, care cer timpului îngăduinţa de a fi terminate.

Ernest Bernea

 

Autor: Ernest Bernea
Traducere: 1375lei 2500leiFormat: 13 x 20 cmVezi format PDFNr. pagini: 184Video

Recenzii

Ciprian Voicilă

Volumul Meditaţii filosofice este primul din seria operelor complete pe care editura Predania va încerca să o publice, o întreprindere inedită în cultura Română.

Ernest Bernea (1905-1990) este o figură marcantă a generaţiei de intelectuali din perioada interbelică. Format la şcoala unor nume mari ca Nae Ionescu, Martin Heidegger, Marcel Mauss, a fost filosof, etnolog, scriitor, publicist, membru al Şcolii Sociologice de la Bucureşti, întemeiată de Dimitrie Gusti.

A lăsat urmaşilor, în cel mai tradiţional sens cu putinţă, câteva zeci de manuscrise de sertar, nepublicate încă, având un conţinut variat ca tematică şi stil ( tratate de filosofie, sociologie, pedagogie; romane, poezie, poezie în proză, critică literară, etnografie, etnologie, eseistică, articole apărute în presa vremii), dar unitar ca viziune: conservatoare- ar spune unii, creştină, o numim noi-, organică, care surprinde într-o manieră inconfundabilă fundamentul creştin al civilizaţiei noastre tradiţionale.

Reflecţiile cuprinse în cartea pe care o propunem spre citire şi meditaţie publicului sânt variate şi vii. Este uimitor curajul cu care Ernest Bernea scotea la lumină întunecimile comunismului, în plină epocă ceauşistă, intuind curentele culturale care vor dezrădăcina, în mare măsură, temeiurile Creştine de vieţuire, peste doar douăzeci de ani: freudismul ( care este, de fapt, un pansexualism satanic, receptat necritic de masse); feminismul; umanismul atheu; civilizaţia tehnicistă- care îl reduce pe om la stadiul de unealtă; idolatrizarea trupului, în paguba duhului; democraţia ca formă carentă de guvernământ şi ca expresie a masselor; într-un cuvânt, desfăşurarea vieţuirii omului în sfera lui „a avea,” nicidecum în orizontul lui „a fi.”

×
Predania Armatolii - Luptatorii aromani uitati Randuiala Proiect Avdhela Manastirea Baia de Arama 1917 Independenta Pindului
Copyright © 2020 Editura Predania. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel