Prietenii Predania
0

Coroana StarețuluiViaţa şi minunile Sfântului Gavriil Georgianul

--28%
Înapoi

Descriere

Ne-am străduit, atât cât ne-a stat în putere, să scriem viața unuia dintre cei mai înzestrați duhovnicește urmași ai lui Adam, a Cuviosului Mărturisitor, a Starețului celui Nebun pentru Hristos, cu toate că viața sa bogată este cu neputință a fi scrisă de un muritor de rând, căci numai Domnul știe totul despre ea.

Avea ochii mari și luminoși, în care strălucea dragostea, și, mai mult decât orice, vorbea despre aceasta: despre faptul că dragostea este mai presus de orice pravilă și că oamenii vremurilor din urmă se vor mântui doar prin dragoste, bunătate și smerenie.

Ca răsplată pentru credința sa cea fără de margini în Domnul, Starețul a fost învrednicit și după moarte de darul tămăduirii, ca în timpul vieții sale. Prin urmare, la mormântul său nu se sfârșește niciodată mulțimea de oameni care primesc în chip minunat tămăduire prin untdelemnul din candela sa.

Iubiți frați și surori, cu dragoste întru Hristos vă rog, nu deznădăjduiți! Rugați-vă lui Dumnezeu, cereți Starețului Gavriil și fiecăruia i se va da după a sa credință, căci Părintele Gavriil mereu însămânța și revărsa dragoste peste cei din jurul său, întărind pe oameni în credință și sporindu-le nădejdile.

Monahia Eufimia Mșvenieradze

 

Autor: Monahia Eufimia Mșvenieradze
Traducere: Părintele Mihail Dămășcan1925lei 3500leiFormat: 13 x 20 cmVezi format PDFNr. pagini: 264Video

Recenzii

Magdalena Lazanu

Până acum am citit suficientă literatură hagiografică și pot spune că acest volum este unul dintre cele mai bine alcătuite, care reușește să redea personalitatea Sfântului Stareț Gavriil Mărturisitorul și Nebunul pentru Hristos. Îl știam pe Sfântul Gavriil din perioada pandemiei, dar cu adevărat simt că l-am cunoscut numai prin intermediul cărții acesteia care grăiește, atât de simplu și curat, despre o viață, parcă, desprinsă din cele mai frapante filme.

Mama Gabrieli, după cum îl numesc georgienii pe Sfântul lor atât de drag, a fost unul dintre Sfinții contemporani cu noi, care a reușit să învie și să păstreze neîntinată Ortodoxia în Georgia și în întreaga lume ortodoxă prin cuvântul său plin de iubire și binecuvântată asprime - în unele momente. Un om al contrastelor, autentic întru toate, purtându-se amețitor pentru omul obișnuit să se cramponeze în reguli social-bisericești, Sfântul Gavriil a fost un creștin al esențelor și un mânuitor al adevărului.

O lumânare pururea arzând de iubire pentru Om, creație și Creator, Sfântul Gavriil a fost o stea care a luminat pe cerul Ortodoxiei Georgiene, îmbogățind, totodată, și Biserica Ortodoxă cea Sobornicească. Prin viața sa care întrece orice poveste de ficțiune, Sfântul Gavriil s-a dovedit un stâlp de foc al credinței în vremurile atât de tulburi și de lipsite de stabilitate pe care le-a reprezentat perioada comunistă. Fiind un frate al mărturisitorilor noștri din temnițele comuniste, Sfântul Gavriil s-a edificat ca un glas care a strigat în pustia inimilor noastre, dorind să le trezească din apatia și indiferentismul în care au și am căzut, și ei, cei de ieri, și noi, cei de azi.

Învățăturile Sfântului Părinte Gavriil își mențin caracterul actual și plin de bucurie, viață și înțelepciune, izvorâtă din trăirea proprie și în concordanță cu glasul vecinic al Sfinților Părinți de mai înainte. Un Apostol al Iubirii curate și pentru toată suflarea omenească, Sfântul Gavriil Georgianul va rămâne mereu în conștiința celor care l-au cunoscut, mijloc sau nemijlocit, și va lumina și ocârmui lumea ortodoxă din Sfintele Locașuri ale Celui Pe Care L-a iubit întreaga lui viață, trăită adeseori la granița cu moartea, fără însă a se lăsa vreodată copleșit de adierea ei înfiorătoare.

Prezentul volum are menirea de a împrieteni fiecare cititor cu Sfântul Gavriil, inițiindu-l, simultan, în tainele comportamentului straniu al unui nebun pentru Hristos. Numai astfel putând înțelegerea personalitatea atât de fascinantă a Sfântului Gavriil Ivireanul, un nebun pentru Hristos al zilelor contemporane, care dă mărturie vie că sfințenia nu s-a îndepărtat de noi, ci noi am ales să ne îndepărtăm de sfințenie. Plin de năzbâtii și giumbușlucuri, niciodată neavând o conduită anticipabilă, Sfântul Gavriil, aidoma altor nebuni pentru Hristos, a trezit din letargie mii și mii de suflete și continuă, prin cărți ca cea de față, să scoale la miez de noapte suflete prinse în somnul putred al morții lăuntrice. Sfântul Gavriil a fost un sfeșnic radios, care a ars continuă, răspândind bună mireasmă prin faptele lui atât de îmbibate în untdelemnul iubirii, o iubire ce nu de puține ori s-a pus chezașă numai ca să izbăvească alte multe suflete, o iubire ce s-a dat pe sine până la moarte și dincolo de aceasta, o iubire care din Ceruri continuă să privegheze pentru salvarea poporului georgian și a întregii suflări ortodoxe.
Adevărată lui coroană nu a fost acea cunună satirică pe care o purta uneori, ci șiragul de virtuți cu care l-a încununat din belșug Bunul Dumnezeu. Fie să avem parte de mijlocirile lui!

×
Predania Armatolii - Luptatorii aromani uitati Randuiala Proiect Avdhela Manastirea Baia de Arama 1917 Independenta Pindului
Copyright © 2020 Editura Predania. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel